Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/T.Tr — VP 07/02/2017 V/v lập danh sách, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên, xét chuyển ngạch Thanh tra viên chính
Lượt xem: 109
Tải về 28
01/TB-T.Tr 17/01/2017 Tổ chức huớng dẫn ôn tập các lĩnh vực thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thuôc ngành thanh tra
Lượt xem: 62
Tải về 6
90/T.Tr-VP 02/06/2016 Công văn về việc thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 114
Tải về 20
71/T.Tr-VP 05/05/2016 Công văn về việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 72
Tải về 3
TTV12 29/02/2016 Mẫu khai Phiếu Thanh tra viên
Lượt xem: 68
Tải về 2
27/T.Tr-VP 25/02/2016 Văn bản về việc lập danh sách, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên, xét chuyển ngạch thanh tra viên chính
Lượt xem: 54
Tải về 0
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 ​Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
Lượt xem: 59
Tải về 1
04/2015/TT-TTCP 09/07/2015 Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
Lượt xem: 52
Tải về 7
731/QĐ-TTCP 03/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 56
Tải về 1
08/2013/TT-TTCP 10/04/2014 Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Lượt xem: 49
Tải về 0
12

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3.638.670 Fax: (0350)3.638.670
Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh
Designed by VNPT