Thanh tra tỉnh Nam Định kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại 04 Doanh nghiệp trong tỉnh.
14:7' 12/6/2013


Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ- UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2013. Thanh tra tỉnh Nam Định đã thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 38/QĐ-T.Tr ngày 24/4/2013 về việc thực hiện pháp luật thuế và luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 20 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đến nay,  Đoàn thanh tra đã triển khai và kết luận thanh tra tại 04 Doanh nghiệp. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra đã ban hành quyết định xử lý thu hồi số tiền 303,931triệu đồng vào ngân sách nhà nước do các đơn vị quyết toán thuế thiếu. Cụ thể: Công ty cổ phần xây dựng 289: 32,531 triệu đồng; Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà ở Nam Định: 65,045 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây lắp và Bê tông Nam Định: 43,426 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng Tháng Mười: 162,929 triệu đồng.

TIN MỚI