Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 859
  • Tất cả: 30142
  • 29/08/2016

    Bàn thêm về các công việc Thừa phát lại được làm khi thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngành tư pháp đã tiến hành nghiên cứu đề xuất để Chính phủ cho chủ trương về việc thành lập tổ chức thừa phát lại, triển khai áp dụng trong thực tế đời sống xã hội. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, ngày 24 tháng 7 năm 2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !