Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 267
  • Tất cả: 16624
Lượt xem: 275
Trong 6 tháng đầu năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.741 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị; tiếp nhận và xử lý 491 đơn thư.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.741  lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị; tiếp nhận và xử lý 491 đơn thư. 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.741  lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, giảm 106 lượt so với cùng kỳ năm trước ( trong đó có 38 Đoàn đông người, giảm 31 lượt đoàn so với cùng kỳ);  tiếp nhận, xử lý 491 đơn thư, giảm 382 đơn thư so với cùng kỳ;có 106 vụ việc KNTCthuộc thẩm quyền

Nội dung đơn thư cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa bàn trong tỉnh không có biểu hiện phức tạp, hầu hết các KNTC, kiến nghị đề nghị của công dân về các Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của các Dự án: khu công nghiệp Bảo Minh; Dự án WB cống Văn Cao; khu đô thị Thống Nhất; khu vực Đồng Chanh, Đồng Vò; khu tái định cư Đông Đông Mạc; Đồng Quýt; Dự án S2; Trầm Cá; Văn hóa Trần hoặc một số vụ việc đã và đang được các cấp, các ngành tích cực giải quyết, có những vụ việc đã hết thời hiệu, thời hạn khiếu nại theo qui định của Luật Khiếu nại tố cáo hoặc đã ra quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo công dân không có chứng cứ gì khác nhưng vẫn cố tình tập trung đông người kiến nghị, đề nghị và photo đơn gửi đi nhiều nơi gây mất trật tự nơi công cộng, mỹ quan thành phố như: một số vụ việc tại huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên và thành phố Nam Định.


Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !