Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 1407
  • Tất cả: 70369
Lượt xem: 901
Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số huyện và sở trong tỉnh. :
Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số huyện và sở trong tỉnh.
Ngày 23/7/2013, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 16/KL-T.Tr, kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với UBND 4 huyện: Nam Trực, Hải Hậu, Xuân Trường, Mỹ Lộc và các 05 sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông. Qua thanh tra thấy: việc thực hiện pháp luật về KNTC đã được Thủ trưởng cac cơ quan, đơn vị chấp hành theo quy định. Chủ tịch UBND các huyện và Giám đốc các sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Thanh tra và các đơn vị thuộc quyền duy trì việc tổ chức tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại địa phương không để phát sinh thành điểm nóng về KNTC, hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp; đông người, phức tạp, kéo dài. Chánh Thanh tra tỉnh đã kết luận và kiến nghị các đơn vị được thanh tra: Tiếp tục duy trì, chấp hành nghiêm việc tổ chức tiếp công dân; Thực hiện tốt Đề án Tiếp công dân và mở sổ sách ghi chép đầy đủ đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật thanh tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban chuyên môn và cán bộ chủ chốt; tập trung chỉ đạo rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, chủ động giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiên nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại và tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3.638.670 Fax: (0350)3.638.670
Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh
Designed by VNPT