Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 1416
  • Tất cả: 70378
Lượt xem: 702
Họp sơ kết công tác cải cách hành chính
(Bộ Tư pháp) Ngày 11/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã làm việc với Tổ công tác cải cách hành chính về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2012. 
Trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ luôn quan tâm và tích cực chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc; nắm bắt và có ý kiến cụ thể đối với từng hoạt động cải cách hành chính của cơ quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả như sau: Về công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, ban hành và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra như: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Tiếp công dân và Kế hoạch xây dựng dự án Luật Tiếp công dân; xây dựng Luật Phòng chống Tham nhũng sửa đổi; …. Về công tác tổ chức bộ máy hành chính, Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của TTCP (Nghị định thay thế Nghị định số 65/2008/NĐ-CP); Xây dựng Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV; kiện toàn lại tổ cải cách hành chính cơ quan TTCP… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, lãnh đạo TTCP rất quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ, công chức đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo nhằm nâng cao trình độ; Trong quản lý tài chính công, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, công khai minh bạch các khoản thu, chi của cơ quan; Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin…. cchcanh 2.JPG Trong 6 tháng cuối năm 2012: Về công tác thể chế, cần hoàn thiện dự thảo các nghị định: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo; Tiếp thu và xin ý kiến một số nội dung Luật PCTN sửa đổi; trình Chính phủ ban hành Nghị định giải trình trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hoàn thiện Thông tư quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính…Về tổ chức bộ máy, Trình chính phủ thông qua Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của TTCP (Nghị định thay thế Nghị định số 65/2008/NĐ-CP), kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy của TTCP; tiếp tục thực hiện các công tác về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; về quản lý tài chính công; về hiện đại hóa nền hành chính… cchcanh 3.JPG Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ cải cách hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Tổng thanh tra Chính Phủ Lê Tiến Hào kết luận: Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng; Công tác xây dựng thể chế đã được triển khai đồng bộ và được thực hiện khẩn trương, tích cực, đúng tiến độ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh..Trong 6 tháng cuối năm, cần tiếp tục coi cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; tiếp tục thực hiện các công tác về xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính...theo kế hoạch. Thanh Xuân

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3.638.670 Fax: (0350)3.638.670
Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh
Designed by VNPT