Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 970
  • Tất cả: 30121
Lượt xem: 616
Triển khai Kế hoạch sơ kết Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về pháp luật Phòng, chống tham nhũng
Triển khai Kế hoạch sơ kết Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về pháp luật Phòng, chống tham nhũng 

Ngày 16/8/2013, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại tố cáo. Hội nghị đã được tiến sỹ Đinh Văn Minh-Viện Phó Viện Khoa học Thanh tra phổ biến, truyền đạt những điểm mới trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 và các quy định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng cho trên 250 đại biểu đại diện cho các Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !