Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1415
  • Tất cả: 70377
Lượt xem: 992
Thanh tra tỉnh Nam Định kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện Nam Trực và Ý Yên
Ngày 14/12/2015, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-T.Tr về việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện Nam Trực và Ý Yên.

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 87/QĐ-TTr ngày 29/09/2015; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-T.Tr ngày 14/12/2015 về việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện Nam Trực và Ý Yên.

Qua Thanh tra đã chỉ ra được những ưu điểm và tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND các huyện Nam Trực và Ý Yên trong năm 2013 và năm 2014. Đồng thời kiến nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN tới các cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; bên cạnh đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng theo đúng các nội dung theo quy định; tăng cường số lượng, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện pháp luật PCTN tại các đơn vị thuộc quyền quản lý để từng bước ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng./.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3.638.670 Fax: (0350)3.638.670
Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh
Designed by VNPT