Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 271
  • Tất cả: 16628
Lượt xem: 368
Kết quả sơ bộ cuộc thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về Thuế, BHXH và BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Đoàn Thanh tra liên ngành do phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh chủ trì đã phối hợp với Cục thuế tỉnh thanh tra tại 10 doanh nghiệp. Đến nay đã ban hành Kết luận tại 09 doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-T.Tr ngày 10/7/2015 và Quyết định số 81/QĐ-T.Tr ngày 28/8/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về Thuế, BHXH và BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, Đoàn Thanh tra liên ngành do phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh chủ trì đã phối hợp với Cục thuế tỉnh thanh tra tại 10 doanh nghiệp. Đến nay đã ban hành Kết luận tại 09 doanh nghiệp.

Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kê khai thuế, khấu trừ thuế GTGT, hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh; khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa chính xác, chưa đúng với chính sách thuế hiện hành; có doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho số lao động bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tổng số tiền phát hiện qua thanh tra trên 7,9 tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi số tiền vào ngân sách nhà nước trên 2,69 tỷ đồng, kiến nghị Cục thuế tỉnh truy hoàn thuế GTGT trên 150 triệu đồng, giảm lỗ trên 5,1 tỷ đồng. Đến nay các đơn vị đã nộp vào Kho bạc Nhà nước trên 1,68 tỷ đồng (đạt 63%)./.


Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !