Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 265
  • Tất cả: 16622
Lượt xem: 434
Thanh tra tỉnh Nam Định thanh tra việc thực hiện Dự án đầu tư: Xây dựng nhà học thực hành và nhà học đội tuyển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Đoàn thanh tra theo Quyết định số 21/QĐ-T.Tr ngày 25/02/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện Dự án xây dựng: Nhà học thực hành và nhà học đội tuyển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Đặng Huy Bình – Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 – Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Ngày 29/3/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 01/KL-T.Tr, kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án xây dựng: Nhà học thực hành và nhà học đội tuyển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Qua thanh tra đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thực hiện Dự án. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi 115 triệu đồng vào Ngân sách nhà nước./.

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !