Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 261
  • Tất cả: 16618
Lượt xem: 372
Thanh tra tỉnh Nam Định thanh tra việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng phòng học Trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, tại trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 48/QĐ-T.Tr ngày 05/5/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện Dự án xây dựng phòng học Trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Đoàn Thanh tra gồm 05 thành viên do ông Trần Văn Kiên – Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 – Thanh tra tỉnh làm Trường Đoàn.

Ngày 07/6/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 05/KL-T.Tr, kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án xây dựng phòng học Trường THPT Vũ Văn Hiếu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Qua thanh tra đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thực hiện Dự án. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi 48 triệu đồng vào Ngân sách nhà nước./.


Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !