Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 1064
  • Tất cả: 41099
Lượt xem: 244
Thanh tra tỉnh Nam Định tiến hành thanh tra Dự án: Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định
Ngày 27/11/2017, Thanh tra tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 23/11/2016; ngày 17/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 214/QĐ-T.Tr về việc thanh tra việc thực hiện Dự án: Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định.

Ngày 27/11/2017, Thanh tra tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định. Đoàn Thanh tra gồm 5 thành viên do ông Dương Văn Tú – Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 1 làm Trưởng Đoàn. Thời hạn thanh tra: 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra.
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !