Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 1059
  • Tất cả: 41094
Lượt xem: 8612
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND Thành phố


Ngày 26/12/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 236/QĐ-T.Tr ngày 12/12/2017 do Chánh Thanh tra tỉnh ban hành, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước của UBND thành phố Nam Định.

Đoàn thanh tra do Ông Phạm Chiến Thắng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trường Đoàn, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !