Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2015/TT-TTCP 09/07/2015 Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
Lượt xem: 359
Tải về 25
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 ​Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
Lượt xem: 354
Tải về 3
731/QĐ-TTCP 03/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 351
Tải về 1
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Lượt xem: 326
Tải về 1
08/2013/TT-TTCP 10/04/2014 Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Lượt xem: 316
Tải về 0
78/2013/NĐ-CP 10/04/2014 Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Lượt xem: 309
Tải về 1
27/T.Tr-VP 25/02/2016 Văn bản về việc lập danh sách, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên, xét chuyển ngạch thanh tra viên chính
Lượt xem: 357
Tải về 4
TTV12 29/02/2016 Mẫu khai Phiếu Thanh tra viên
Lượt xem: 692
Tải về 7
71/T.Tr-VP 05/05/2016 Công văn về việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 379
Tải về 4
90/T.Tr-VP 02/06/2016 Công văn về việc thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 477
Tải về 23
1234

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228).3.636.218
Fax: (0228).3.636.218

Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh

Designed by VNPT