Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 220
  • Trong tuần: 1 986
  • Tất cả: 492766
Hội nghị của UBND tỉnh Nam Định về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Lượt xem: 1385

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể chính trị; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đại diện một số chi nhánh ngân hàng thương mại và Công ty đại chúng; các Tổ chức xã hội do UBND tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, có huy động đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc hội nghị, quán triệt, nhấn mạnh về tầm quan trọng của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và sau hội nghị tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 trong cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã trình bày những vấn đề mới và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng chí Vũ Minh Lượng -Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018, Luật có 10 chương, 96 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Bên cạnh việc khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi năm 2007 và 2012, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát hiệu quả về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm toán trong việc phát hiện tham nhũng khi tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm toán; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật PCTN; theo đó các Sở, ngành, địa phương tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, hoàn thành trước ngày 15/6/2019; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy định về nội dung, hình thức, thời điểm; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo các quy định mới của Luật PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện hành vi tham nhũng và các vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng… 

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ: 146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228).3.636.218
Fax: (0228).3.636.218

Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh

Designed by VNPT
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang