Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 649
  • Tất cả: 231,348
Lượt xem: 610

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, toàn bộ các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều được Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện đạt và vượt. Trong đó, không có đảng viên vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Ngay sau Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định đã bám sát Nghị quyết của Đại hội; xây dựng quy chế hoạt động của Đảng ủy và xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa làm căn cứ xây dựng chương trình hoạt động năm và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Thanh tra tỉnh nói riêng, toàn ngành Thanh tra tỉnh nói chung đổi mới mạnh mẽ theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xử lý triệt để chồng chéo trong xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần trong năm đối với 01 doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC; coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ trách nhiệm giải quyết của từng cơ quan, đơn vị… Với những đổi mới và các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; Góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý Nhà nước về PCTN, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; tập huấn nghiệp vụ về PCTN cho cán bộ toàn ngành; đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công khai, minh bạch; Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định để phòng ngừa tham nhũng… Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh không có vụ án tham nhũng lớn xảy ra; tinh thần, thái độ phục vụ của công chức ngày càng được nâng lên.

 

Luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

Xác định lãnh đạo công tác tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác này. Cụ thể, đã thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, lao động trong cơ quan; kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng bộ cấp trên; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, kiến thức về Đảng cho công chức, quần chúng được duy trì…

Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; có 03 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng; 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ hàng năm đều được phân loại và đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, hoạt động của tổ chức đoàn thể; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Đảng ủy đã chủ động trong việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và thực hiện đúng quy định, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Thanh tra tỉnh không có đơn KNTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện quản lý của Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định còn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Kết quả, toàn bộ các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đều được Đảng bộ tổ chức thực hiện đạt và vượt. Trong đó, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), Đảng bộ Thanh tra tỉnh giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, không có đảng viên vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Hoàn thành 100% và đạt kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ, HĐND và UBND giao, tỷ lệ thu hồi đạt 100%. Trong nhiệm kỳ Đại hội đã kết nạp được 07 quần chúng ưu tú vào đảng; vượt hơn 200% so với chỉ tiêu Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Đổi mới - Sáng tạo - Dân chủ - Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh”, Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm phát huy những kết đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy vai trò của Đảng ủy, các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của công chức, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề. Song với quyết tâm chính trị của toàn thể công chức, đảng viên trong Đảng bộ và những kết quả, thành tích, những bài học kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý trí quyết tâm cao, tin tưởng rằng Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh./.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ:146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228).3.636.218
Fax: (0228).3.636.218

Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh

Designed by VNPT