Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 1 983
  • Tất cả: 492763
Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 4338

Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định số 114-QĐ/TW thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định số 114-QĐ/TW gồm có 05 chương và 16 Điều.

Phạm vi điều chỉnh của Quy định số 114-QĐ/TW về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm; đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ.

Quy định số 114-QĐ/TW quy định cụ thể hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm: Hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Hành vi chạy chức, chạy quyền; Các hành vi tiêu cực khác. Quy định về trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đối với: Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; Thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; Người đứng đầu các cơ quan tham mưu; Cán bộ tham mưu; Nhân sự; trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Về xử lý vi phạm, Quy định số 114-QĐ/TW quy định về: Xử lý trách nhiệm khi vi phạm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tại Quy định số 114-QĐ/TW đáng lưu ý đó là đề cập đến trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan gồm:

- Thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương.

Trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi bố trí.

Quy định số 114-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2023.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ: 146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228).3.636.218
Fax: (0228).3.636.218

Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh

Designed by VNPT
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang