Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 2 023
  • Tất cả: 492803
Tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
Lượt xem: 2955

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (tại Công văn số 5902/VPCP-V.I ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ) đối với báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Thanh tra Chính phủ, Văn bản số 819/UBND-VP8 ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã quán triệt tới các phòng, phổ biến đến toàn thể công chức như sau: 

- Phát huy các kết quả đạt được của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án (sách, tờ gấp), triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm, xây  dựng  kế hoạch  tuyên  truyền, phổ biến  pháp  luật  về phòng, chống tham nhũng hoặc lồng ghép kế hoạch vào trong kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Khen thưởng, khuyến khích và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

-Theo dõi, đôn đốc, tổng  hợp chung kết  quả thực  hiện  của các đơn vị gửi  về cơ quan Thanh  tra  tỉnh (có thể lồng ghép trong báo cáo định kỳ về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng).


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 02/GP-TTĐT ngày 03/06/2015
Địa chỉ: 146 Đường Hùng Vương - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228).3.636.218
Fax: (0228).3.636.218

Email: thanhtra@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Lượng - Chánh thanh tra tỉnh

Designed by VNPT
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang